Choď na obsah Choď na menu
 


Z rozprávky do rozprávky

Téma týždňa od 8.3.2021 do 12.3.2021:

„Z rozprávky do rozprávky”

„Desatoro čítania s deťmi” 

(kliknúť na nadpis)

Jazyk a komunikácia

„Maľované čítanie”

(kliknúť na nadpis)

Doplniť do čítaného textu slová v gramaticky správnom tvare (dieťa pomenuje obrázky, rodič číta písaný text, ukazuje smer čítania, dieťa ukáže začiatok a koniec textu).

„Rozprávkový kvíz” 

(kliknúť na nadpis)

„Hráme sa s rozprávkami”

(kliknúť na nadpis)

Odpovedať na otázky týkajúcich sa rozprávkových postáv.

 

„O troch prasiatkach”

Usporiadať obrázky rozprávky na základe dejovej súvislosti.

(Rozstrihať obrázky, usporiadať ich na základe deja. Nalepiť ich do knižky vytvorenej s pomocou rodiča a vyfarbiť ich. Na začiatok knihy nakresliť vlastnú ilustráciu.)

 

Matematika a práca s informáciami

„Rozprávkové labyrinty”

(kliknúť na nadpis)

Identifikovať v labyrintoch cesty a farebne ich vyznačiť.

 

„Hrad”

Symetrické (zrkadlové) kreslenie vo štvorcovej sieti.

„Číselný rad”

Spojiť  číselný rad od 1 do 10 kreslením rovných čiar.

„Rozprávkové sudoku” (Logika)

Vystrihnúť obrázky pod štvorcovou sieťou a doplniť ich do štvorcovej siete tak, aby sa obrázky v rade a stĺpci neopakovali.

„Bystroočko” (Pozornosť)

Vyhľadať v rade korunku rovnakého tvaru a vyfarbiť ju.  

Určiť korunku, ktorá do radu nepatrí.

 

„Stavby z kociek”

Postaviť na základe slovnej inštrukcie stavbu z kociek.

„Vymaľuj si hrad”

Vyfarbiť na základe číselno- farebnej legendy obrázok hradu.

 

Umenie a kultúra

„Z rozprávky do rozprávky” 

(Výtvarné námety)

 

Pohyb a zdravie

„Rozrávkovou cestou, necestou”

(kliknúť na nadpis)

Prekonávať umelú prekážkovú dráhu rôznymi lokomočnými pohybmi (chôdzou, behom, preliezaním, plazením, podliezaním, skákaním) .