Choď na obsah Choď na menu
 


Zem a vesmírne tajomstvá

Video ukážky o Vesmíre:

Slnečná sústava

Slnko

Mesiac

Pohľad na Zem z vesmírnej stanice ISS

Zem- NASA Live Stream (Naživo)

Zem- ISS Live Stream (Naživo)

Štart vesmírnej rakety

Nosná raketa Sojuz

Život vo vesmíre

Kozmonaut

 

Jazyk a komunikácia

„Vesmírne hádanky”

Hádať jednoduché hádanky na tému Vesmír.

Porozumieť symbolickému významu slov a slovných spojení.

 

„Aj planéty majú mená” 

Identifikovať v názvoch planét začiatočnú hlásku.

Spojiť planéty s ich začiatočnými písmenami.

 

Grafomotorika

1.„Špirálové galaxie” 

2.„Špirálové galaxie” 

Kresliť špirálu opakovane po vyznačenej línii.

Špirála- strihanie

Strihať špirálu po predkreslenej línii.

stiahnut.jpg

Kresliť špirálu v pieskovničke (nasypať na tácku, plech na pečenie múku, detskú krupicu, jemný piesok, kresliť prstom, paličkou).

9422981e611ce3512a64edbb7d84f61f.jpg

Ukladať kamienky na vyznačenú špirálovitú líniu (fazuľky, lego kocky, gombíky).

 

„Mliečna cesta”

Kresliť voskovými pastelkami rôznych farieb elipsovitú grafickú stopu- ležatý ovál. Kresbu premaľovať tmavou farbou (čiernou). Po uschnutí farby dotvoriť mliečnu cestu nalepením trblietok.

 

Matematika a práca s informáciami

„Guľa a jej kamaráti”

 Aktivita: „Tajomné vrecúško”

Hmatom rozlíšiť geometrický útvar: guľa, kocka, valec.

Pomenovať daný útvar, jednoducho opísať tvar predmetu na základe zistených vlastnosti. Vymodelovať daný geometrický útvar.

PL „Priraď predmety”

Priradiť predmety k priestorovým geometrickým útvarom.

 

„Plán letu rakety” 

Prekresliť spájaním bodiek čiarami do rámčeka na pravej strane let rakety podľa letového plánu.

„Let na planétu”  

Kresliť ceruzkou po prerušovaných čiarach dráhy letu k planétam.

„Kozmonaut” 

Vyfarbiť obrázok kozmonauta, rozstrihať ho po vyznačených líniách a opätovne ho zložiť podľa čísel a nalepiť ho.

„Vesmírne sudoku”

Doplniť do prázdnych okienok obrázky tak, aby sa v riadkoch a stĺpcoch neopakovali.

 

Človek a príroda

„Slnečná sústava”

Vyjadriť v diskusii svoje predstavy o Zemi a o rôznych vesmírnych telesách: iné planéty, Slnko a o iné hviezdy, Mesiaci.

Opísať spôsoby, pomocou ktorých človek skúma vesmír: pozorovanie ďalekohľadmi, lety do vesmíru.

PL: „Naša Zem vo vesmíre”

Pesnička: „Planéty” (Miro Jaroš)

 

 „Cestička k Hvezdárni”

Opísať trasu vedúcu od materskej školy ku Hvezdárni s uvedením niektorých orientačných bodov a použitím predložiek spojených s orientáciou v priestore.

 

„Vedomostný kvíz

Odpovedať na otázky k téme Vesmír.

 

Človek a spoločnosť

„Slnko a tiene”

Pozorovať tieň v exteriéri v súvislosti so zdanlivým pohybom Slnka po oblohe.

Tvoriť predpoklad o tom, kde sa bude nachádzať tieň po uplynutí určitého času.

 

„Raketoplán”

Skonštruovať podľa vlastnej fantázie alebo predlohy dielce stavebnice do podoby raketoplánu.

 

Kultúra a umenie

 

„Hviezdička” (Zlatá brána)

Reagovať na charakter hudobnej skladby kultivovanými tanečnými pohybmi.

 

„Oblek pre kozmonauta Alexa”

  „Oblek pre kozmonautku Alicu” 

Vyfarbiť časti skafandra. Vystrihnúť po prerušovanej čiare postavu a časti skafandra. Nalepiť vystrihnuté časti skafandra na postavu.

 

„Vesmír očami detí”

Nakresliť rôznymi výtvarnými technikami svoje predstavy o vesmíre: kresba voskovým pastelom, maľba vodovými farbami, prstovými farbami, odtláčaním, .... .

„Raketoplán”

Vyfarbiť na základe pokynov v tabuľke (piktogramov) raketu.

 

Land Art v prírode

Zoskupiť podľa vlastnej fantázie rôzne nájdené neživé prírodniny do podoby hviezdy.

 

Pohyb a zdravie

„Tréning pre kozmonautov”

Cvičiť  s náčiním (tyčou) podľa obrázkov.

 

Gúľa sa gúľa naša zemeguľa”

Zrážka meteoritov”

Reagovať primerane rýchlo na pohybujúcu sa loptu.

Kotúľať loptu daným smerom oboma rukami, ľavou rukou, pravou rukou, nohami i hlavou.