Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

kinderwelt.png

Vítame Vás na stránke

našej materskej školy

--------------------------------------------

Deň materských škôl na Slovensku | OMEP Slovensko

 Deň materských škôl na Slovensku

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie

pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla

myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku.

Tento významný deň v tomto roku sa bude organizovať

 

4. novembra / v stredu /.

 

Pretože aj  naša materská škola chce podporiť

a spropagovať tento Deň materských

škôl na Slovensku dôstojným spôsobom,

chceli by sme Vás, milí rodičia, požiadať

o pomoc pri organizovaní sprievodnej akcie:

 

výroba vtáčej búdky

z odpadového materiálu.

 

Ako budú búdky vyzerať

a z čoho ich budete vyrábať

necháme na Vašej tvorivosti. 

Chceme len, aby to boli búdky

rôznej veľkosti, ktoré upútajú

v parku pred MŠ pozornosť okoloidúcich.

 

Vopred ďakujeme

za spoluprácu. 

 

-------------------------------------------------------

 

Oznam pre rodičov!

Na základe zhoršenia epidemiologickej situácie na území SR a na základe nariadenia vlády SR Ministerstvo školstva SR aktualizovalo dňa 11.10. 2020 Manuál pre materské školy upravujúci  organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021.

V tomto dokumente je na str. 5 odporúčané nosenie rúšok u detí pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy.

S ohľadom na skutočnosť, že kolektívy jednotlivých tried v našej MŠ sa nepremiešavajú a aj vzhľadom na výhrady niektorých rodičov voči noseniu rúšok u detí v interiéri (triede), vedenie materskej školy prenecháva rozhodnutie nosenia rúška na každého rodiča dieťaťa.

Prosíme rodičov, aby svoje rozhodnutie, že ich dieťa bude nosiť rúško v triede oznámili triednym učiteľkám v jednotlivých triedach.

Zároveň rodičov žiadame, aby rúška detí udržiavali hygienicky čisté. 

Prosíme rodičov v tejto neľahkej situácii o vzájomnú ohľaduplnosť a rešpektovanie sa.

Pevne veríme, že sa toto neočakávané obdobie, ktoré zasiahlo nás všetkých, čoskoro skončí a budeme si môcť užívať každodenné radosti.

Za porozumenie ďakujeme!!!

----------------------------------------------

Vážení rodičia, pri vstupe do priestorov materskej Vás dôrazne žiadame o dôsledné dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení:

 • Vstup do priestorov materskej školy povolený dospelým aj deťom len s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom, šatkou !

thumb--2-.jpg

 

 

 

 

 • Dezinfikácia rúk pri vstupe do budovy !

thumb--1-.jpg

 • Dodržiavať odstup 2 metre !

thumb.jpg

 • Do budovy povolený vstup 1 osobe sprevádzajúcej 1 dieťa !

 • V hlavnej budove materskej školy vstup povolený maximálne 4 rodičom a 4 deťom !

 • prístavbe budovy materskej školy vstup  povolený maximálne 1 rodičovi a 1 dieťaťu !

 • Je zakázané nosiť z domáceho prostredia hračky a iné predmety !

​​​

 • Náhradné rúško hygienicky zabalené uložiť v skrinke dieťaťa !

 • Odovzdávať dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa
  prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného filtra !

 • Predkladať pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni  (vrátané soboty a nedele) písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo k vytlačeniu tu), pri prerušení dochádzky na viac ako 5 dní potrebné potvrdenie od lekára !

 • Minimalizovať celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich dieťa v budove materskej školy aj v jej vonkajších priestoroch !

 • Dodržiavať čas na príchodu od 7:00 do 8:15 hod !

 

Bližšie informácie k Organizácii prevádzky výchovno – vzdelávacieho zariadenia nájdete v prílohe: 

Dodatok k  Prevádzkovému poriadku Materskej  školy Medzev Mariánske námestie č. 35  044 25 Medzev z dôvodu prevencie nákazy COVID-19