Choď na obsah Choď na menu
 


 

kinderwelt.png

Vítame Vás na stránke

našej materskej školy

----------------------------

Prosíme rodičov, aby si vytlačili následovné tlačivá:

1.Prehlásenie o bezinfekčnosti  

2.Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa

Zákonný zástupca dieťaťa bude povinný vyplnené prehlásenia odovzdať pred jeho prvým nástupom do materskej školy.

Ak Vám technické prostriedky neumožňujú ich vytlačenie, dané tlačivá budú rodičom k dispozícii v budove MŠ dňa 29.5.2020 v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. Uvedené tlačivá bude možné vyplniť aj v deň nástupu dieťaťa do MŠ.

V rámci hygienických opatrení proti šíreniu vírusu COVID- 19 žiadame všetkých rodičov, aby si doniesli vlastné pero potrebné k vyplneniu, príp. podpisovaniu iných potrebných dokumentov.

-----------------------------------------

Zisťovanie záujmu o nástup dieťaťa do materskej školy od 01.06.2020

Oznamujeme rodičom, že zriaďovateľ Mesto Medzev rozhodol o otvorení Materskej školy od 01.06.2020.

Prevádzka materskej školy bude

od 7,00 hod. do 16,00 hod.

V rámci prieskum záujmu o návštevu materskej školy dieťaťom/deťmi prosíme zákonných zástupcov, aby kontaktovali  svoje triedne učiteľky alebo materskú školu /055 466 3141; 0908844030/.

-----------------------------------------

Prosíme rodičov, aby si pozorne

 

prečítali následovné pokyny!!!

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

v materskej škole 

do konca školského roku 2019/2020

 

Pokyny MŠVVaŠ /file/176/16305.pdf

--------------------------------------

 

Zápis do materskej školy

na šk. r. 2020/2021

 

tlačivo- Žiadosť o prijatie

do materskej školy

------------------------------

Tlačivo Čestného vyhlásenia k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením koronavírusu, postup k vyplneniu 

Pohttp://file/64/postup-pri-vyplneni-a-odoslani-cetsneho-vyhlasenia-ocr.docx

/file/63/26032020-np-cestne-vyhlasenie.docx

------------------------------------------

Podklady k téme

„Na dopravnom ihrisku”

 

Rozprávky: 

Stoj, pozor, choď:
 
 
 

Pracovné listy- matematika: 

Srdiečková ľavačka, slniečková pravačka

Doprava, doľava

Vpravo, vľavo

 

Pesničky: 

Miro Jaroš: „Na ceste"

Spievankovo: „Na ceste si pozor daj"

 

Pracovné listy- grafomotorika: 

Dokresli podľa vzoru

 

Tvorenie:

Vodičský preukaz pre cyklistu

 

--------------------------------------------

Prehľad aktuálne dostupných vzdelávacích portálov pre rodičov a deti