Choď na obsah Choď na menu
 


 

kinderwelt.png

Vítame Vás na stránke

našej materskej školy

----------------------

Pozývame Vás

na Cvičenie rodičov s deťmi

dňa 29.5.2023

o 17.00 hod.

v telocvični ZŠ Grundschule.

-----------------

 

Materská škola MEDZEV, Mariánske námestie 35, 044 25  Medzev

 

Prijímanie detí do Materskej školy Medzev

na školský rok 2023/2024

 

Tlačivo žiadosti zákonného zástupcu na prijatie dieťaťa do Materskej školy Medzev si rodičia môžu vyzdvihnúť na Mariánskom námestí č.35 aj na elokovanom pracovisku ulica Kováčska č.123, alebo vytlačiť na stránke školy Materská škola Medzev (kolonka Tlačivá).

 

Pri podaní žiadosti sa vyžaduje:

  1. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a
  2. vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Žiadosti zákonní zástupcovia podajú od 2. mája 2023 do 31.mája 2023.

 

Podmienky prijímania detí:

- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, pre ktoré po dovŕšení piateho roku veku do 31.08.2023 je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a

- deti, ktorých rodičia požiadajú riaditeľku materskej školy o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy:

  • dieťa má osvojené základné hygienické návyky (nepoužíva plienky),
  • dieťa má osvojené základné sebaobslužné návyky (je lyžičkou a pije samo z pohára).

 

Vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžu zákonní zástupcovia doručiť poštou, alebo osobne.

 

 

Irena Sedláková

                                                                                         riad. MŠ