Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

kinderwelt.png

Vítame Vás na stránke

našej materskej školy

-------------------------------------------

 

OZNAM PRE RODIČOV!

Na základe

Rozhodnutia zriaďovateľa

a krízového štábu Mesta Medzev

bude prevádzka MŠ

od 25.1.2021

OBNOVENÁ.

V prevádzke bude 1 zberná trieda v novej prístavbe  MŠ na Mariánskom námestí pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.

Prevádzka MŠ bude

od 7.00 hod. do 16.00 hod. 

---------------------------------

Rozhodnutie ministra školstva

-------------------------------

Harmonogram návratu detí do škôl 2021

-----------------------------

Dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milé deti, keďže sa teraz nemôžeme stretávať crying,

rozhodli sme sa, že Vám tieto možno dlhé a nudné dni

spríjemníme smiley rôznymi aktivitami.

Prosíme rodičov, aby  svojím deťom pomohli

a prečítali  im jednotlivé zadania,

ak máte možnosť vytlačte pracovné listy, tvorte spoločne.

Veríme, že to spolu zvládneme yes,

a že pri spoločných aktivitách si užijete kopec zábavysmiley

--------------------------------------------

Téma týždňa od 25.1.2021 do 29.1.2021:

 

„Zima medzi zvieratkami”

Jazyk a komunikácia

Rozprávka: „O rukavičke”

Úloha: Odpovedať na kontrolné otázky týkajúcich sa deja a postáv rozprávky, zrekapitulovať (zhrnúť, zopakovať) obsah rozprávky.

Maľované čítanie

„O rukavičke”

„Zima v lese”

„Tajomstvo uja horára”

„Zvieratká v lese”

Úloha: Doplniť do čítaného textu slová v gramaticky správnom tvare.

(Rodič číta písaný text, dieťa doplní slovo pomenovaním obrázka.)

Grafomotorika

„Snehové vločky”

Kresliť po predznačenej kríženej línií snehové vločky.

„Deduškova rukavička” (Maketa rukavičky)

 

Matematika a práca s informáciami

„Kam letia vtáčiky?”

Určiť smer pohybu vtáčikov s použitím adekvátnych predložiek  súvisiacich s orientáciou v priestore hore, dole, doprava, doľava a daný smer vyznačiť  danou farbou.

 

„Cestička ku krmelcu”

Identifikovať v bludisku cestičku a vyznačiť ju.

„Zvieratká v rukavičke”

Určiť poradie rozprávkových postáv s pomocou pojmov (radových prísloviek): prvý, posledný, pred, za.

Človek   a príroda

„Zvieratká v lese”

„Zvieratká a zvuky v lese”

„Stopy v snehu”

„Uhádni zvieratko” 

Rozlíšiť niektoré voľne žijúce zvieratá na základe vonkajších viditeľných znakov (častí tiel)
Pozorovať a pokúsiť sa opísať prostredníctvom sledovania video- ukážky spôsob získavania potravy niektorých voľne žijúcich zvierat počas zimného obdobia. Pokúsiť sa zdôvodniť starostlivosť človeka o voľne žijúce zvieratá počas zimného obdobia. 
„Nebojte sa zvieratká”
Starať sa s pomocou dospelého o voľne žijúce zvieratá a vtáky dopĺňaním krmiva do kŕmidiel.
Krmivo pre lesné zvieratá (suché pečivo, šupy zo zeleniny) môžu rodičia doniesť k lesníkovi p. Štefanimu, ktorý býva v uličke za Mestským úradom.  
 
Človek a svet práce

„Zobanie zrna”

Triediť „zobkať” štipcovým úchopom alebo s pomocou štipcov semienka rôznych veľkostí (guľôčky z krepového papiera).

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

„Padá sniežik bielučký...”

 Výtvarná výchova 

Námety na tvorenie:

Vtáčiky

Vtáčik v krmítku

Rukavička

Ďalšie tvorivé nápady nájdete na stránke Pinterest.

 

Zdravie a pohyb

„Hľadanie potravy pod snehom”

Pokúša sa vyhľadať „potravu” (daný počet predmetov, napr. orechy) schovanú v snehu  vo vyznačenom priestore.

 

 

------------------------------------------------------------

Téma týždňa od 18.1.2021 do 22.1.2021: 

„Zima, zima tu je"

(ročné obdobie, počasie, obliekanie, otužovanie, zimné športy)

 

Jazyk a komunikácia

Rozprávka: „Ako bolo v zime zima"

Odpovedať na kontrolné otázky týkajúcich sa deja a postáv rozprávky, zrekapitulovať (zhrnúť, zopakovať) obsah rozprávky. 

 

„Veršíky zo zimnej skrinky"

Rozhodnúť, či sa dve slova rýmujú 

       (Peter- sveter, u Božky- ponožky, .... .)       

Doplniť do textu krátkeho verša o zimnom oblečení, chýbajúce slovo (obrázok) tak, aby sa rýmovalo.

Grafomorotorika

„Cencúle a snehové vločky”

Dokresliť na domček cencúle (lomená línia), na strechu snehové vločky (krížená línia) a z komína dym (horná viazaná slučka).

„Šály”

Dokresliť na šály zvislou líniou, šikmou líniou a lomenou líniou vzor.

 

Matematika a práca s informáciami

Počítame zimné oblečenie

Spočítať jednotlivé druhy zimného oblečenia (čiapky, šály, rukavice), počet zaznačiť graficky (vyfarbením okienok), porovnať v dvoch skupinách množstvo a určiť viac, menej, rovnako. 

1.Sestričky rukavičky

2.Sestričky rukavičky

3. Rukavičky, šál a čiapka

Vyhľadať rukavičky, čiapky a šály s rovnakým vzorom, spojiť ich čiarou a vyfarbiť.

1.„Snehové vločky”

Vyhľadať v radoch odlišnú snehovú vločku  a označiť ju.

Vyhľadať v radoch rovnaké snehové vločky  a označiť ich.

2. „Snehové vločky”

Spojiť čiarou rovnaké snehové vločky.

„Ľavá a pravá”

Vyfarbiť rukavičky: pravé rukavičky červenou farbou a ľavé rukavičky modrou farbou.

 

Príroda

Prezentácia: „Tajomstvá Zimy"

„Zima a jej radosti a starosti"

Pomenovať a aktuálne ročné obdobie ZIMA a opísať jeho charakteristické znaky- počasie. Pozorovať a opísať premeny blízkeho prírodného prostredia mesta vplyvom aktuálneho ročného obdobia- zimy: zasnežené cesty, omrznuté stromy, kríky, zamrznuté a zľadovatené chodníky,... 

„Snehové vločky pod mikroskopom”

„Topenie a tuhnutie”

Skúmať a pozorovať prostredníctvom zrealizovaného pokus zmeny skupenstva vody.

Človek a svet práce

„Sušíme rukavičky”

Pripínať na šnúru (sušiak) rukavičky, čiapky, šály štipcami.

 


Hudobná výchova

Umenie a kultúra

Spevácke činnosti

Piesne: 

„Sniežik sa nám chumelí...."  

„Postavím si snehuliaka...” 

„Hore brehom, dolu brehom...”

Vypočuť si pieseň o Zime, pokúsiť sa ju zaspievať s oporou o hudobný doprovod zvukovej nahrávky.

 

Hudobno- pohybové činnosti

Miro Jaroš: „Vločka”

Vytvoriť k obsahu piesne vlastnú pohybovú improvizáciu (tanec s bielou stuhou, šatkou, závojom).

 

Výtvarná výchova

Výtvarné činnosti s farbou

Maľovať vodovými farbami na snehovú plochu (upravenú udupaním) a lebo ľadovú plochu snehuliaka.

„Keď za oknom sneží”- Nakresliť na navlhčený výkres špajdľou namočenou v atramente kríženou líniou snehové vločky.

 

Videonávody:

1. „Ako vytvoriť snehovú vločku z papiera”

2. „Ako vytvoriť snehovú vločku s papiera”

 

Pohyb a zdravie

„Športujem bezpečne”

 

 

 ------------------------------------

Vážení rodičia, pri vstupe do priestorov materskej Vás dôrazne žiadame o dôsledné dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení:

 • Vstup do priestorov materskej školy povolený dospelým aj deťom len s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom, šatkou !

thumb--2-.jpg

 

 

 

 

 

 • Dezinfikácia rúk pri vstupe do budovy !

thumb--1-.jpg

 • Dodržiavať odstup 2 metre !

thumb.jpg

 • Do budovy povolený vstup 1 osobe sprevádzajúcej 1 dieťa !

 • V hlavnej budove materskej školy vstup povolený maximálne 4 rodičom a 4 deťom !

 • prístavbe budovy materskej školy vstup  povolený maximálne 1 rodičovi a 1 dieťaťu !

 • Je zakázané nosiť z domáceho prostredia hračky a iné predmety !

​​​

 • Náhradné rúško hygienicky zabalené uložiť v skrinke dieťaťa !

 • Odovzdávať dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa
  prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného filtra !

 • Predkladať pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni  (vrátané soboty a nedele) písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo k vytlačeniu tu), pri prerušení dochádzky na viac ako 5 dní potrebné potvrdenie od lekára !

 • Minimalizovať celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich dieťa v budove materskej školy aj v jej vonkajších priestoroch !

 • Dodržiavať čas na príchodu od 7:00 do 8:15 hod !

 

Bližšie informácie k Organizácii prevádzky výchovno – vzdelávacieho zariadenia nájdete v prílohe: 

Dodatok k  Prevádzkovému poriadku Materskej  školy Medzev Mariánske námestie č. 35  044 25 Medzev z dôvodu prevencie nákazy COVID-19