Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

kinderwelt.png

Vítame Vás na stránke

našej materskej školy

----------------------------------

Prevádzka MŠ

od 7.00 hod. do 16.00 hod.

-------------------------------------------

OZNAM PRE RODIČOV!

Oznamujeme rodičom, že prevádzka v materskej škole začne

v pondelok 10.1.2022.

Od tohto termínu sa materská škola opäť riadi takzvaným Školským semaforom- https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

https://www.minedu.sk/data/att/21336.pdf

Viac informácií môžete nájsť aj na tomto odkaze:

http://www.teraz.sk/slovensko/b-grohling-ziaci-sa-vratia-do-sko/

Pre vstup rodičov (sprevádzajúcej osoby) do budovy MŠ je platný režim OP (očkovaný, prekonaný).

237186700_4377272112310976_1112810633450127143_n.jpg

--------------------------------------------

Usmernenie k vstupu cudzích osôb do priestorov materskej školy

V nadväznosti na aktuálnu epidemickú situáciu a vyhlásenie núdzového stavu upravuje Materská škola Medzev pokyny pre návštevníkov, ktorými sú aj zákonní zástupcovia detí, ktorí sú na potreby ŠKOLSKÉHO SEMAFORU „cudzími osobami“.

V záujme zabezpečenia plynulého preberania a odovzdávania detí zákonných zástupcov nespĺňajúcich žiadnu z podmienok OP Materská škola Medzev odporúča danú situáciu riešiť nasledujúcimi spôsobmi:

1. Zákonný zástupca, ktorý nespĺňa žiadnu z podmienok OP, môže požiadať iných rodičov detí spĺňajúcich niektorú z podmienok OP o pomoc pri vyzlečení/oblečení a preobutí detí rodičov a odovzdaní ich službu konajúcej učiteľke.

2. Materská škola zabezpečila prítomnosť inej zamestnankyne/iného zamestnanca materskej školy vo vstupnom priestore materskej školy v šatni na Mariánskom námestí (v starej budove) a na elokovanom pracovisku, na čas ranného príchodu detí tak, aby od vstupu do vnútorných priestorov podľa potreby dieťaťu pomohla/pomohol s vyzlečením a preobutím a odviedla/odviedol dieťa rodičov nespĺňajúcich žiadnu z podmienok OP do triedy, v ktorej je dieťa zaradené.

3. Materská škola zabezpečila prítomnosť inej zamestnankyne/iného zamestnanca materskej školy vo vstupnom priestore materskej školy v šatni na Mariánskom námestí (v starej budove) a na elokovanom pracovisku, na čas popoludňajšieho odchodu detí tak, aby podľa potreby pomohla/pomohol dieťaťu rodičov nespĺňajúcich žiadnu z podmienok OP obliecť sa a preobuť sa a odviedla/odviedol dieťa ku vchodu do vnútorných priestorov materskej školy a tam ho odovzdala/odovzdal rodičovi.

-------------------------------------

COVID AUTOMAT

(kliknúť na nadpis)

PREHĽAD OPATRENÍ ŠKOLSKÉHO

SEMAFORU 2021/2022 - 1. ČASŤ

(kliknúť na nadpis)

PREHĽAD OPATRENÍ ŠKOLSKÉHO

SEMAFORU 2021/2022 - 2. ČASŤ

(kliknúť na nadpis)

---------------------------------------

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

(tlačivo na vytlačenie- kliknúť na nadpis)

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

„Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“ 

(tlačivo na vytlačenie- kliknúť na nadpis)