Choď na obsah Choď na menu
 


Materská škola Medzev.

S účinnosťou od 1.07.2005 je u nás zriadená rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s názvom Materská škola Medzev, Mariánske námestie 35, 04425 Medzev. Súčasťou materskej školy sú elokované pracoviská na Štóskej ulici č. 15 a na Kováčskej ulici č. 123, 04425 Medzev, kde sa vyučujú rómske deti. Poskytujeme celodennú, poldennú starostlivosť deťom vo veku od 2,5 - do 6 rokov a deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, rešpektujúc individuálne danosti, schopnosti a potreby každého dieťaťa.

Súčasné je v materskej škole realizovaný projekt Enviromentálnej a ekologickej výchovy, oboznámenie detí s nemeckým  jazykom.

Zriaďovateľom Materskej školy Medzev je mesto Medzev. Materská škola je s výchovným jazykom slovenským. 

Adresa: Materská škola Medzev

            Mariánske námestie 35, 04425 Medzev

            IČO: 35567791

            DIČ: 2022024202

            č.ú. IBAN: sk2609000000000446408764 - stravné

            č.ú. IBAN: sk7409000000000446408967 - školné

PREVÁDZKA MŠ

Materská škola na Mariánskom námestí je spravidla v prevádzke v  pracovných dňoch od 6,00 hod. do 16,45 hod., na elokovaných pracoviskách Kováčska a Štóska ul.  je doba prevádzky v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 16,00 hod.

................................................................................................................................................................................