Choď na obsah Choď na menu
 


 

kinderwelt.png

Vítame Vás na stránke

našej materskej školy.

---------------

Materská škola MEDZEV,

Mariánske námestie 35, 044 25  Medzev

 

Prijímanie detí do Materskej školy Medzev

na školský rok 2024/2025

 

Tlačivo žiadosti zákonného zástupcu na prijatie dieťaťa do Materskej školy Medzev si rodičia môžu vyzdvihnúť na Mariánskom námestí č.35 aj na elokovanom pracovisku ulica Kováčska č.123, alebo vytlačiť na stránke školy Materská škola Medzev.

 

Pri podaní žiadosti sa vyžaduje:

  1. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a
  2. vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Žiadosti zákonní zástupcovia podajú

od 1. mája 2024 do 31.mája 2024.

 

Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú:

  • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a následne
  • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka
  • deti, ktorých rodičia požiadajú riaditeľku materskej školy o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy:

  • dieťa má osvojené základné hygienické návyky (nepoužíva plienky),
  • dieťa má osvojené základné sebaobslužné návyky (je lyžičkou a pije samo z pohára).

 

Vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžu zákonní zástupcovia doručiť poštou, alebo osobne.

 

Irena Sedláková

riaditeľka  MŠ

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa

do materskej školy 

(TU KLIKNÚŤ NA ODKAZ)

------------------

Vážení rodičia!

Ďakujeme, že aj tento rok darujete

našej materskej škole 2% z dane.

ĎAKUJEME !

2% z dane- tlačivo k stiahnutiu TU

---------------
 

hdimgd669c92c2f3cd50c01bcfc82bdce7f--1-.jpg