Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

kinderwelt.png

Vítame Vás na stránke

našej materskej školy

----------------------------------

Prevádzka MŠ

od 7.00 hod. do 16.00 hod.

-------------------------------------------

 

 

Materská škola MEDZEV, Mariánske námestie 35, 044 25 Medzev

 

Prijímanie detí do Materskej školy Medzev

na školský rok 2022/2023

 

Tlačivo žiadosti zákonného zástupcu na prijatie dieťaťa do Materskej školy Medzev si rodičia môžu vyzdvihnúť na Mariánskom námestí č.35 aj na elokovanom pracovisku ulica Kováčska č.123, alebo vytlačiť na stránke školy Materská škola Medzev.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

(tlačivo k vbytlačeniu- kliknúť na nadpis)

 

Pri podaní žiadosti sa vyžaduje:

  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a
  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Žiadosti zákonní zástupcovia podajú

od 2. mája 2022 do 31.mája 2022.

 

Podmienky prijímania detí:

- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, pre ktoré po dovŕšení piateho roku veku do 31.08.2022 je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a

- deti, ktorých rodičia požiadajú riaditeľku materskej školy o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Ostatné podmienky prijímania detí v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.:

  • dieťa má osvojené základné hygienické návyky (nepoužíva plienky),
  • dieťa má osvojené základné sebaobslužné návyky (je lyžičkou a pije samo z pohára).

Vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžu zákonní zástupcovia doručiť poštou, alebo osobne.

 

 

Irena Sedláková

                                                                                     riad. MŠ

--------------------------------------

Školský semafor 

(kliknúť na nadpis)

274731719_323084476520130_7587700396132899951_n.jpg

---------------------------------------

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

(tlačivo na vytlačenie- kliknúť na nadpis)

„Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“ 

(tlačivo na vytlačenie- kliknúť na nadpis)