Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

kinderwelt.png

Vítame Vás na stránke

našej materskej školy

----------------------------------

179662914_4062226533815537_1372883943626067719_n.png

Oznam pre zákonných zástupcov

V súvislosti s aktualizovaným dokumentom Ministerstva školstva: 

Návrat do škôl s účinnosťou od 3.5.2021   https://www.minedu.sk/data/att/19520.pdf 

a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č.200 z 30.4.2021   https://www.minedu.sk/data/att/19519.pdf dochádza od pondelka 3.5.2021 k zmene legislatívy prevádzky materských škôl

Z uvedeného vyplýva, že od 3.5.2021 sa od zákonných zástupcov detí nebude vyžadovať predkladanie negatívnych výsledkov testu na Covid- 19 alebo ich výnimiek.

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) je zákonný zástupca povinný predložiť Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa

------------------------------------

Prijímanie detí do Materskej školy Medzev na školský rok 2021/2022

 

(kliknúť na nadpis)

--------------------------

Dôrazne žiadame zákonných zástupcov a sprevádzajúce osoby,

aby pri vstupe do budovy materskej školy dôsledne dodržiavali 

stanovené hygienicko- epidemiologické opatrenia!!!

-----------------------------