Choď na obsah Choď na menu
 


Naše prednosti

kinderwelt.png

 • materská škola  poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť deťom spolu v siedmich  triedach
 • profilácia školy: v ekologickej a environmentálnej výchove zameranej na ekológiu, poznávanie prírody, človeka a ich ochranu
 • dôraz kladieme na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou
 • pedagogický prístup sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu
 • rešpektujeme právo na šťastné detstvo každého dieťaťa bez ohľadu na rasovú, náboženskú, či národnostnú príslušnosť
 • propagujeme činnosť školy na akciách organizovaných MŠ, MsKS, Karpatsko nemeckým spolkom a inými inštitúciami v spolupráci s rodičmi  /Úcta k starším, Mikuláš, Vianočná besiedka, karneval, Deň rómov, Deň Matiek, MDD, Rozlúčka s predškolákmi a pod./
 • oboznamujeme predškolákov s cudzím jazykom - nemeckým
 • zdravé stravovanie - plnohodnotne vyvážený jedálny lístok   
 • školská jedáleň je zapojená do projektu " Školské ovocie a školský mliečny program "
 • množstvo aktivít,  divadelných predstavení
 • úzka spolupráca s rodičmi, každodenné informovanie rodičov o priebehu dňa
 •  tradícia - cvičenie rodičia s deťmi v telocvični ZŠ, v letnom období  vo vonkajších priestoroch MŠ
 • multifunkčné ihrisko, altánok, šmýkačky, pieskovisko, preliezačky, basketbalové koše, hojdačky,.....