Choď na obsah Choď na menu
 


O materskej škole

 

kinderwelt.png                                                         

S účinnosťou od 1.07.2005 je u nás zriadená rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s názvom Materská škola Medzev, Mariánske námestie 35, 04425 Medzev. Súčasťou materskej školy je elokované pracovisko na Kováčskej ulici č. 123, 04425 Medzev, kde sa vyučujú rómske deti. Poskytujeme celodennú, poldennú starostlivosť deťom vo veku od 2,5 - do 6 rokov a deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, rešpektujúc individuálne danosti, schopnosti a potreby každého dieťaťa. Súčastne je v materskej škole realizovaný projekt Enviromentálnej a ekologickej výchovy, oboznámenie detí s nemeckým jazykom. Zriaďovateľom Materskej školy Medzev je mesto Medzev. Materská škola je s výchovným jazykom slovenským.

Adresa: Materská škola Medzev Mariánske námestie 35, 04425 Medzev

IČO: 35567791

DIČ: 2022024202

č.ú. IBAN: sk2609000000000446408764 - stravné

č.ú. IBAN: sk7409000000000446408967 - školné

PREVÁDZKA MŠ:

Materská škola na Mariánskom námestí je spravidla v prevádzke v pracovných dňoch od 6,30 hod. do 16,00hod., na elokovanom pracovisku na Kováčskej ul. je doba prevádzky v pracovných dňoch od 6,30 hod. do 16,00 hod.