Choď na obsah Choď na menu
 


Rada materskej školy

kinderwelt.png

ČLENOVIA  RADY  ŠKOLY

Za pedagogických zamestnancov školy:   Soňa Bučková

                                                                      Zuzana Hospodárová

Za nepedagogických zamestnancov školy:   Iveta Schmotzerová

Za zriaďovateľa:  Ing. Gabriel Bőhm- predseda Rady školy

                                Erik Kováč

                                Matej Levay

Za zástupcov rodičov:   Mgr. Miroslava Quallichová

                                    Mgr. Daniela Böhm

                                    Mgr. Marianna Šomšáková

 

ČLENOVIA RODIČOVSKEJ RADY:

Predseda:  Jamnická Diana

Pokladník: Ing. Mária Meisterová

Členovia:   Mgr. Gedeonová Anna

                    Dzuriková Erika

                    Mgr. Jeleňová Monika

                    Mika František