Choď na obsah Choď na menu
 


Rada materskej školy

ČLENOVIA RADY ŠKOLY

Za pedagogických zamestnancov školy:   Erika Berecová

                                                                        Zuzana Hospodárová

Za nepedagogických zamestnancov školy:   Iveta Schmotzerová

Za zriaďovateľa:  Valentín Palačik

                              Gertrúda Frantzová

                              Martin Balog

Za zástupcov rodičov:   Stanislava Zavatzká

                                         Marcel Tataranský

                                         MuDr. Katarína Antl

ČLENOVIA RODIČOVSKEJ RADY:

Predseda:  Ing. Jana Gawronová

Pokladník:  Ing. Meisterová Mária

Členovia:  Mgr. Andrea Takáčová

       Mgr. Jeleňová Monika

                  Horváth Karol

                  Bajuszová Soňa