Choď na obsah Choď na menu
 


Rada materskej školy

kinderwelt.png

ČLENOVIA  RADY  ŠKOLY

Za pedagogických zamestnancov školy:   Soňa Bučková

                                                                      Zuzana Hospodárová

Za nepedagogických zamestnancov školy:   Iveta Schmotzerová

Za zriaďovateľa:  Ing. Gabriel Bőhm- predseda Rady školy

                                Erik Kováč

                                Rudolf Bučko

Za zástupcov rodičov:   Mgr. Miroslava Quallichová

                                    Mgr. Daniela Böhm

                                    Mgr. Marianna Šomšáková

 

ČLENOVIA RODIČOVSKEJ RADY:

Predseda:  Mgr. Andrea Takáčová

Pokladník: Ing. Mária Meisterová

Členovia:    Mgr. Monika Jeleňová

                     Miriam Bradová

                     Jozefína Horváthová

                     Jana Horváthová