Choď na obsah Choď na menu
 


Rada materskej školy

kinderwelt.png

ČLENOVIA RADY ŠKOLY

Za pedagogických zamestnancov školy:   Erika Berecová

                                                                       Zuzana Hospodárová

Za nepedagogických zamestnancov školy:   Iveta Schmotzerová

Za zriaďovateľa:  Ing. Gabriel Bőhm

                                Erik Kováč

                                Rudolf Bučko

Za zástupcov rodičov:   Stanislava Zavatzká

                                    Marcel Tatranský

                                    MuDr. Katarína Antl

 

ČLENOVIA RODIČOVSKEJ RADY:

Predseda:  Ingrid Miková Koschová 

Pokladník: Ing. Mária Meisterová

Členovia:   Mgr. Andrea Takáčová

        Mgr. Monika Jeleňová

                    Erik Horváth

                    Soňa Bajuszová