Choď na obsah Choď na menu
 


Denný poriadok

kinderwelt.png

Denný poriadok v materskej škole na

Mariánskom námestí:

 

Rámcovo stanovený čas  od 6,30 hod. – do 9,00 hod.

 • schádzanie detí,
 • hry a  činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia aktivita,
 • zdravotné cvičenie

            Pevne stanovený čas  od 8,40hod – do  9,15hod

 •  činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – desiata, stolovanie),

            Rámcovo stanovený čas  od 9,00 hod. – do 12,00 hod.

 • vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí 
 • pobyt vonku, vzdelávacia aktivita, zdravotné cvičenie

           Pevne stanovený čas  od 11,40 hod. – do 12,20 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – obed, stolovanie),

            Rámcovo stanovený čas  od 12,00 hod. – do 14,20 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, odpočinok)
 • zdravotné cvičenie,

            Pevne stanovený čas  od 14,20 hod. – do 15,00 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – olovrant, stolovanie),

            Rámcovo stanovený čas  od 15,00 hod. – do 16,00 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
 • hry a  činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia aktivita alebo pobyt vonku
 • krúžkové činnosti
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena).

 

Denný poriadok v materskej škole na

Mariánskom námestí v objekte novej budovy:

 

Rámcovo stanovený čas  od 7,00 hod. – do 8,40 hod.

 • schádzanie detí,
 • hry a  činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia aktivita,
 • zdravotné cvičenie

            Pevne stanovený čas  od 8,40hod – do  9,00hod

 •  činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – desiata, stolovanie),

            Rámcovo stanovený čas  od 9,00 hod. – do 11,40 hod.

 • vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí 
 • pobyt vonku, vzdelávacia aktivita, zdravotné cvičenie

           Pevne stanovený čas  od 11,40 hod. – do 12,10 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – obed, stolovanie),

            Rámcovo stanovený čas  od 12,10 hod. – do 14,30 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, odpočinok)
 • zdravotné cvičenie,

            Pevne stanovený čas  od 14,30 hod. – do 14,50 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – olovrant, stolovanie),

            Rámcovo stanovený čas  od 14,50  hod. – do 16,00 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
 • hry a  činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia aktivita alebo pobyt vonku
 • krúžkové činnosti
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena).

 

Denný poriadok v materskej škole na

elokovanom pracovisku Kováčska 123:

 

Rámcovo stanovený čas  od 6,30 hod. – do 8,55 hod.

 • schádzanie detí,
 • hry a  činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia aktivita
 • zdravotné cvičenie

            Pevne stanovený čas  od 8,40 hod. – do 9,10 hod.

 •  činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – desiata, stolovanie),

            Rámcovo stanovený čas  od 9,00 hod. – do 11,55 hod.

 • vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa výberu detí
 • pobyt vonku, vzdelávacia aktivita, zdravotné cvičenie

           Pevne stanovený čas  od 11,40 hod. – do 12,25 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – obed, stolovanie),

            Rámcovo stanovený čas  od 12,10 hod. – do 14,55 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, odpočinok),
 • pohybové a relaxačné cvičenie,

            Pevne stanovený čas  od 14,30 hod. – do 15,10 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – olovrant, stolovanie),

            Rámcovo stanovený čas  od 14,50 hod. – do 16,00 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
 • hry a  činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia aktivita alebo pobyt vonku
 • krúžkové činnosti.