Choď na obsah Choď na menu
 


Denný poriadok

Denný poriadok v materskej škole na

Mariánskom námestí:

 

Rámcovo stanovený čas od 6,00 hod. – do 9,00 hod.

 • schádzanie detí,
 • hry a  činnosti podľa výberu detí,
 • zdravotné, pohybové a relaxačné cvičenia,

            Pevne stanovený čas od 8,40hod – do  9,15hod

 •  činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – desiata, stolovanie),

            Rámcovo stanovený čas od 9,00 hod. – do 12,00 hod.

 • dopoludňajšie  cielené vzdelávacie aktivity,
 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • pobyt vonku,

           Pevne stanovený čas od 11,40 hod. – do 12,20 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – obed, stolovanie),

            Rámcovo stanovený čas od 12,00 hod. – do 14,20 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena),
 • odpočinok,
 • pohybové a relaxačné cvičenia,

            Pevne stanovený čas od 14,20 hod. – do 15,00 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – olovrant, stolovanie),

            Rámcovo stanovený čas od 15,00 hod. – do 16,45 hod.

 • popoludňajšie  cielené vzdelávacie aktivity,
 • pobyt vonku,
 • krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena).

 

 

Denný poriadok v materskej škole na

elokovanom pracovisku Kováčska 123:

 

Rámcovo stanovený čas od 7,00 hod. – do 8,40 hod.

 • schádzanie detí,
 • hry a  činnosti podľa výberu detí,
 • zdravotné, pohybové a relaxačné cvičenia,

            Pevne stanovený čas od 8,40 hod. – do 9,15 hod.

 •  činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – desiata, stolovanie),

            Rámcovo stanovený čas od 9,15 hod. – do 12,00 hod.

 • dopoludňajšie  cielené vzdelávacie aktivity,
 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • pobyt vonku,

           Pevne stanovený čas od 11,40 hod. – do 12,20 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – obed, stolovanie),

            Rámcovo stanovený čas od 12,00 hod. – do 14,30 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena),
 • odpočinok,
 • pohybové a relaxačné cvičenia,

            Pevne stanovený čas od 14,30 hod. – do 15,00 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – olovrant, stolovanie),

            Rámcovo stanovený čas od 14,45 hod. – do 16,00 hod.

 • popoludňajšie  cielené vzdelávacie aktivity,
 • pobyt vonku,
 • krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena).

 

Denný poriadok v materskej škole na

elokovanom pracovisku Štóska 15:

 

Rámcovo stanovený čas od 7,00 hod. – do 8,40 hod.

 • schádzanie detí,
 • hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita,
 • pohybové a relaxačné cvičenia,

 

            Pevne stanovený čas od 8,40 hod. – do 9,00 hod.

 •  činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – desiata, stolovanie),

 

            Rámcovo stanovený čas od 9,00 hod. – do 11,40 hod.

 • hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita,
 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • pobyt vonku, edukačná aktivita,

 

           Pevne stanovený čas od 11,40 hod. – do 12,10 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – obed, stolovanie),

 

            Rámcovo stanovený čas od 12,10 hod. – do 14,30 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena),
 • odpočinok,
 • pohybové a relaxačné cvičenia,
 • hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita,

 

            Pevne stanovený čas od 14,30 hod. – do 14,50 hod.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie – olovrant, stolovanie),

 

            Rámcovo stanovený čas od 14,50 hod. – do 16,00 hod.

 • hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita,
 • pobyt vonku, edukačná aktivita,
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena).